Museumsbanene frykter full stans

Jernbanemiljøet mistenker at Bane Nor prøver å løpe fra ansvaret de har for kulturminner. – Bane Nor opptrer som politikere, og handler på tvers av føringene fra de folke­valgte, sier Ivar Gubberud ved Gamle Vossebanen i Bergen.

Vårt Land