Fortsatt store lekkasjeutfordringer for Bybane-tunnel

Marti Tunnelbau sliter fortsatt med store innlekkasjer under drivingen av Løvstakktunnelen ved Bybanen i Bergen.

bygg.no