Jernbanekonkurransene i Norge skulle legge mer vekt på kvalitet enn pris

Vy skulle være jevnbyrdig med utenlandske selskaper i en konkurranse om norsk jernbane. Men ble det slik?

Aftenposten