NRC Group skal oppgradere Nordlandsbanen

NRC Group er tildelt en kontrakt av Bane NOR for jernbanetekniske arbeider på Nordlandsbanen.

bygg.no