Skuldar Bane Nor for å slakke på tryggleik i tunnelar

Brannvesenet meiner 95 prosent av ny åtte kilometer lang tunnel er utan beredskap. No krev Statens jernbanetilsyn svar om planane på Bergensbanen. 

NRK Hordaland