Kostnadssprekk kan koste Bybanen et stopp

Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen kan bli kortere og få en holdeplass mindre etter at det er oppdaget nye kostnadssprekker. 

bygg.no