Vil komme med svar på samferdselsproblem

En ny allianse skal sammen foreslå konkrete tiltak for å få godstrafikk fra vei over på sjø og bane. 

sysla.no