Vil gjenåpne for persontrafikk mellom Sarpsborg og Rakkestad

– Nord-Europas mest moderne jernbanestrekning ligger mellom Sarpsborg og Rakkestad, men er ikke i bruk til persontrafikk. Det vil vi i SV endre på, sier Freddy André Øvstegård. 

Sarpsborg Arbeiderblad