Bergen: Årsmøte

Kategori
Lokalavdeling Bergen
Dato
onsdag, 21. februar 2018 19:00
Møtested
Skur 22 på Dokken - Dokken, 5006 Bergen, Norge

Årsmøte for NJK lokalavdeling Bergen

Onsdag 21. februar 2018 kl. 19:00

Skur 22 på Dokken

Dagsorden:

1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Årsberetning 2017
5. Regnskap 2017
6. Valg av styre, revisor og representantskapsmedlem
7. Valg av valgkomité
8. Avslutning

Årsberetning, regnskap, revisors beretning og valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt på møtet.

 
 

Datoer

  • onsdag, 21. februar 2018 19:00