Stoff til redaksjonen som må bearbeides:
PS182: 25. desember
PS183: 25. mars
PS184: 25. juni
PS185: 25. september

Tips til "Siden Sist":
PS182: 15. februar
PS183: 15. mai
PS184: 15. august
PS185: 15. november

Tekst til vedlegg/medlemsinformasjon og andre ferdige tekster: 
PS182: 1. februar
PS183: 1. mai
PS184: 1. august
PS185: 1. november

Manus sendes til , bilder sendes til , medlemsinformasjon sendes til , og tips til "Siden Sist" sendes til  

Store bilder og filer kan også sendes til oss via vår Filemailkonto:
 https://norsk-jernbaneklubb.filemail.com/