Asker-Lier: Saktekjøring opphevet

Asker-Lier: Togene kjører med normal hastighet.