2738 (12.08.2017): Innstilt (helt eller delvis)

Linje L2 (2738, 12.08.2017) fra Ski kl 13:12 til Stabekk kl 14:00 er innstilt mellom Skøyen og Stabekk.