Høvik-Sandvika: Saktekjøring

Høvik-Sandvika: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Årsak: Problemer med signalanlegget. Du må regne med forsinkelser.