Linje L1 (2159, 22.03.2017) fra Lillestrøm kl 19:25 til Asker kl 20:31 har fått endret kjøretrase mellom Lillestrøm og Oslo S. Toget kjører direkte Lillestrøm-Oslo S via Romeriksporten og stopper ikke på stasjoner mellom Lillestrøm og Oslo S (Hovedbanen).