Skinnegående suksess

Ringeriksbanen ser endelig ut til å bli en realitet, men Bybanen trenger fremdeles mer penger. 

Bergens Tidende