Font Size

SCREEN

Cpanel

Velkommen til Gamle Vossebanen

Hva skjer på museet?

Museet Gamle Vossebanen inviterer: Stasjonens dag på Arna gamle stasjon

Museet Gamle Vossebanen inviterer til åpen stasjon i anledning Kulturdagene i Arna.

Arrangementet finner sted
Lørdag 30. april på Arna gamle stasjon mellom 09:30 og 16:00

Inngang til stasjonen er gratis.

Det blir utstilling av flott jernbanemateriell, modelljernbane og muligheten til å møte museets trivelige frivillige. Kiosk med enklere servering. Vi tilbyr tilbringerbuss mellom Øyrane Torg og Arna gamle stasjon.

Vår klassiske motorvogn 86.60 trafikkerer ruten mellom Arna gamle stasjon og Garnes stasjon. Toget trafikkerer ruten i tidsrommet mellom 11:00 og 15:00 hver hele time fra Arna og hver halve time fra Garnes. Prisen er 60,- kroner for voksne og 40,- kroner for barn.

Hjertelig velkommen!

Norges eneste bevarte veteranjernbane på hovedlinje med damplokomotiv og teakvogner.

Veterantoget på Gamle Vossebanen kjører hver søndag fra midten av juni til midten av september 2015 de 18 kilometerne mellom Garnes og Midttun. Underveis passerer toget gamle Arna og Haukeland stasjoner. Turen går gjennom Arnadalen til Haukeland hvor terrenget skifter karakter til typisk vestlandsnatur med tuneller og fjellsider med vannet like nedenom. Etter 18 kilometer ruller toget inn på Midttun stasjon som er banens endepunkt i dag. 

IMG 2737 2000 x 1500

Gamle Vossebanen går gjennom fjordlandskapet, nær sjø og vann på den ene siden og bratte fjellsider på den andre. Den viser en unik variasjon i jernbaneanlegg og stasjoner, nøye tilpasset topografien langs Sørfjorden og vassdraget med Haukelandsvannet, Søylevannet og Grimevannet. Langs fjorden møter jernbanen et fjordlandskap som ga særlige utfordringer da banen skulle anlegges. Jernbanen gikk inn som del i et allerede etablert samferdselsnett, der veier - herunder postveiene og fjordbåttrafikken - var av vesentlig betydning. Gamle Vossebanen en unik som Norges fjordbane.

Søndagstogene kjøres etter faste rutetider og er åpne for alle. I tillegg er det ulike temadager og spesialarrangementer i hele sommersesongen! Billetter kjøpes på toget eller på Garnes stasjon. Det er ikke behov for å reservere billetter. Det kjøres også ekstratog etter avtale.