Velkommen til Gamle Vossebanen

Norges eneste bevarte veteranjernbane på hovedlinje med damplokomotiv og teakvogner.

Veterantoget på Gamle Vossebanen kjører hver søndag fra begynnelsen av juni til begynnelsen av september 2014 de 18 kilometerne mellom Garnes og Midttun. Underveis passerer toget gamle Arna og Haukeland stasjoner. Turen går gjennom Arnadalen til Haukeland hvor terrenget skifter karakter til typisk vestlandsnatur med tuneller og fjellsider med vannet like nedenom. Etter 18 kilometer ruller toget inn på Midttun stasjon som er banens endepunkt i dag.

Se her for info om Barnehagetoget 13. juni 2014.

Øvrig informasjon om 2014-sesongen vil bli lagt ut så snart det er klart.

Togavgang

Søndagstogene kjøres etter faste rutetider og er åpne for alle. I tillegg er det ulike temadager og spesialarrangementer i hele sommersesongen! Billetter kjøpes på toget eller på Garnes stasjon. Det er ikke behov for å reservere billetter. 

Det kjøres også ekstratog etter avtale.

Gamle Vossebanen går gjennom fjordlandskapet, nær sjø og vann på den ene siden og bratte fjellsider på den andre. Den viser en unik variasjon i jernbaneanlegg og stasjoner, nøye tilpasset topografien langs Sørfjorden og vassdraget med Haukelandsvannet, Søylevannet og Grimevannet. Langs fjorden møter jernbanen et fjordlandskap som ga særlige utfordringer da banen skulle anlegges. Jernbanen gikk inn som del i et allerede etablert samferdselsnett, der veier - herunder postveiene og fjordbåttrafikken - var av vesentlig betydning. Gamle Vossebanen en unik som Norges fjordbane.

 

 


 

Du er her: Hjem Gamle Vossebanen